Regulamin prowadzenia rankingu 9. edycji International Judo League

I. Ranking indywidualny

 1. Ranking obejmuje wszystkie turnieje 9. edycji International Judo League.
 2. Ranking jest prowadzony osobno dla dziewcząt i chłopców.
 3. Ranking prowadzony jest w trzech grupach wiekowych: U11, U13, U15.
 4. Jeżeli w turnieju przeprowadzane są walki w kategorii wiekowej U17/U18, to zawodnicy nie są rangowani indywidualnie, jednak punkty przeliczone wg zasad rankingu indywidualnego są doliczane do rankingu klubowego.
 5. Zawodnik wystawiony w starszej kategorii wiekowej nie punktuje.
 6. Zawodnik wystawiony w jednym turnieju w dodatkowej kategorii wagowej nie punktuje.
 7. Punkty zdobyte w zawodach idą za zawodnikiem, niezależnie od kategorii wagowej, w której startuje w kolejnych turniejach.
 8. Punkty zdobyte w zawodach idą za zawodnikiem, niezależnie od klubu który reprezentuje.
 9. Za udział w zawodach zawodnik otrzymuje 3 pkt.
 10. W sytuacji gdy zawodnik jest sam w kategorii, zdobywa 2 punkty. Zawodnik nie zdobywa tych punktów, jeżeli po ustaleniach z organizatorem, trener przesunie zawodnika do innej kategorii wagowej. W takiej sytuacji zawodnik punktuje zgodnie z zasadami dla liczniejszych kategorii.
 11. W sytuacji gdy w kategorii wagowej jest 2-5 zawodników, punkty przyznawane są zgodnie z tabelą:
5 zawodników 4 zawodników 3 zawodników 2 zawodników
I 6 pkt. 5 pkt. 4 pkt. 3 pkt.
II 4 pkt. 3 pkt. 2 pkt. 1 pkt.
III 3 pkt. 2 pkt. 1 pkt.
IV 2 pkt. 1 pkt.
V 1 pkt.

Punkty za miejsce naliczane są tylko przy wygraniu min. 1 walki.

 1. W sytuacji gdy w kategorii wagowej jest 6 i więcej zawodników, punkty przyznawane są zgodnie z tabelą:
Miejsce punkty
I 9 pkt.
II 7 pkt.
III 5,5 pkt.
V 3,5 pkt.
VII 1,5 pkt.

Punkty za miejsce naliczane są tylko przy wygraniu min. 1 walki.

 1. Za udział w pierwszej sesji treningowej na campie zawodnik otrzymuje 3 pkt. dodatkowe, pod warunkiem startu w zawodach.
 2. Maksymalna liczba punktów dodatkowych za udział w sesjach treningowych w ciągu całego cyklu ligi wynosi 15 pkt.
 3. W przypadku równej liczby punktów, kolejność w rankingu wyznacza klasyfikacja medalowa.

II. Ranking klubowy

 1. Ranking obejmuje wszystkie turnieje 9. edycji International Judo League.
 2. Punkty dla klubu (chłopcy i dziewczęta łącznie, we wszystkich kategoriach wiekowych) wyznaczane są jako suma punktów zdobytych przez zawodników reprezentujących klub wg punktacji z rankingu indywidualnego, z wyłączeniem punktów za udział w zawodach i udział w campie.
 3. Dodatkowe punkty klub uzyskuje za udział w pierwszej sesji campu, przy czym liczba punktów dodatkowych zależy od liczby zawodników klubu biorących udział w campie:
liczba zawodników punkty
1-3 1 pkt.
4-6 2 pkt.
7-9 5,5 pkt.
10+ 5 pkt.

Liczy się udział zawodników startujących w poprzedzającym camp turnieju.

 1. W przypadku równej liczby punktów, kolejność w rankingu wyznacza klasyfikacja medalowa.
IJL logo

Nadchodzące wydarzenia