Założenia

International Judo League to nie jest tylko turniej, jakich wiele odbywa się w naszym kraju. To przede wszystkim pomysł na rozwój sportowy zawodników poprzez wspólne, cykliczne treningi randori w ciągu roku. To sposób na motywowanie ich do ciężkiej pracy i nagradzanie za wysiłek w postaci atrakcyjnych szkoleń, obozów i wyjazdów. Takie działanie, naszym zdaniem, przyczyni się do podniesienia poziomu sportowego polskiego judo i zwiększy szanse na sukcesy na arenie międzynarodowej. IJL nie powinna być traktowana jako alternatywa dla innych wydarzeń, ale jako wartościowe uzupełnienie przynoszące wszystkim w niej uczestniczącym wymierną korzyść sportową. Zwłaszcza, że większość turniejów IJL wywodzi się z już istniejących zawodów w danych miastach. Docelowo chcielibyśmy, aby turnieje IJL odbywały się w ciągu roku w formie ligi w podziale np. na północ i południe, a zwieńczeniem byłby wielki finał. Przed nami długa droga, ale jesteśmy zdeterminowani do osiągnięcia celu, jakim jest stałe podnoszenie poziomu judo w naszym kraju.