Regulamin rankingu indywidualnego 2018

REGULAMIN RANKINGU INDYWIDUALNEGO 2018

 1. Ranking obejmuje osiem edycji turnieju International Judo League
 2. Ranking jest prowadzony osobno dla dziewcząt i chłopców
 3. Ranking prowadzony jest w trzech grupach wiekowych: 2009 – 2008, 2007 – 2006, 2005 – 2004
 4. Zawodnik wystawiany w starszej kategorii wiekowej nie punktuje
 5. Punkty zdobyte w turnieju idą za zawodnikiem niezależnie od kategorii wagowej, w której startuje
 6. Za udział w zawodach zawodnik otrzymuje 5 pkt.
 7. Za udział w pierwszej sesji treningowej na campie zawodnik otrzymuje 5 pkt., pod warunkiem startu w zawodach
 8. Punkty za miejsce naliczane są tylko przy wygraniu min. 1 walki.
 9. W sytuacji kiedy zawodnik jest sam w kategorii, zdobywa 2 punkty
 10. W przypadku małej liczby zawodników obowiązuje klucz I m N+1 gdzie N-liczba zawodników kolejni otrzymują II m N+1-2, III m N+1-4, IV m N+1-6 ostatni bez punktu.
 11. Punktacja za miejsca 1 do 7 zdobyte w zawodach wg punktacji olimpijskiej:

1 – 9 pkt.,
2 – 7 pkt.,
3 – 5,5 pkt.,
5 – 3,5 pkt.,
7 – 1,5 pkt.